Deze website maakt gebruik van cookies.

Milieuvoordelen van hergebruik

Hergebruik van afvalstoffen bespaart grondstoffen en energie. De winning van grondstoffen en de productie van nieuwe materialen kost meestal veel meer energie dan nodig is wanneer oude materialen hergebruikt worden. Een duidelijk voorbeeld: de productie van nieuw aluminium kost twintig maal zoveel energie als het omsmelten van oud aluminium. En de kwaliteit is meestal gelijk. Door hergebruik komen veel minder schadelijke stoffen in het milieu terecht, bijvoorbeeld zware metalen uit batterijen of cfk's uit koelkasten. Een ander voordeel van hergebruik is dat er minder afval wordt verbrand. De afvalverbrandingsinstallaties zijn weliswaar een stuk schoner dan vroeger; maar ze geven nog steeds enige luchtvervuiling, en veroorzaken restafval in de vorm van verbrandingsresten.