Deze website maakt gebruik van cookies.

Klein Chemisch Afval

Klein Chemisch Afval (KCA) bevat schadelijke stoffen. Als KCA met het overige afval wordt verbrand, vervuilen deze stoffen de lucht en de bodem. Daarom wordt KCA apart ingezameld. Een deel van het KCA wordt hergebruik voor nieuwe producten. De rest gaat naar speciale verbrandingsovens. Die vernietigen de schadelijke stoffen op zeer hoge temperatuur en zuiveren de rook. KCA dat niet kan worden gerecycled of verbrand gaat naar speciale opslagplaatsen, waar het veilig bewaard wordt.