Deze website maakt gebruik van cookies.

Afvalsymbolen

Aluminium

Het informatielogo voor aluminium geeft aan dat de verpakking van aluminium is gemaakt en dus herbruikbaar is. Het zegt niets over het aandeel hergebruikt materiaal in de verpakking. Het is niet verplicht om het aluminium logo op een verpakking te plaatsen.

Belgisch statiegeld

Dit is een logo dat in België wordt gebruikt om aan te geven dat er statiegeld op de fles zit. Aangezien Belgisch bier goed wordt verkocht in Nederland, kom je dit logo ook in Nederland tegen.

Der Grüne Punkt

Het logo van der Grüne Punkt is een bewijsje dat de Duitse producent heeft betaald voor de verwerking van de verpakking in de afvalfase. Voor de Nederlandse consument heeft dit logo geen waarde, en het betreft dus geen keurmerk.

FSC keurmerk drankenkarton

Op frisdrankverpakkingen van karton (drankenkarton) kan het FSC-keurmerk staan. Drankenkartons moeten stevig zijn en worden daarom altijd gemaakt van nieuw papier, met hout als grondstof. Als het FSC-keurmerk erop staat, is het hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. FSC is een betrouwbaar keurmerk met onafhankelijke controle.

Glasbak

Als dit logo op een verpakking staat, mag het in de glasbak en zit er geen statiegeld op de verpakking. Het is geen verplicht logo.

Het Europees Eco-label

Het Europees Eco-label is het milieukeurmerk van de Europese Unie. Het geeft aan dat het product gemaakt is met minder milieubelasting dan soortgelijke alternatieven (en is vergelijkbaar met het Milieukeur). Punten waarop wordt gemeten zijn grondstoffen, energie- en watergebruik, schadelijke stoffen, verpakking en afval. Het keurmerk wordt gecontroleerd door een onafhankelijke organisatie.

Kiemplant

Het kiemplant logo is een keurmerk voor verpakkingen die voldoen aan de Europese norm voor composteerbare verpakkingen. Verpakkingen met dit logo mogen bij het GFT afgedankt worden. Een onafhankelijke partij controleert of de verpakkingen aan de norm voldoen.

Klein Chemisch Afval

De kliko met een kruis erdoorheen betekent dat het product schadelijk stoffen bevat voor mens en milieu, en tot het Klein Chemisch Afval (KCA) behoort. Deze producten mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid. Bovendien is een deel van het KCA herbruikbaar. Niet op alle KCA-producten staat verplicht het KCA-logo.

Kringloopsymbool

Het kringloopsymbool geeft aan dat een product kan worden gerecycled.

Kunststof Identificatiecode

Dit informatielogo op plastic verpakkingen, geeft aan van welk soort plastic de verpakking gemaakt is. Dat is handig voor recyclebedrijven. Het cijfer in het driehoekje staat voor het soort plastic: 1= PET, 2= HDPE, 3=PVC, 4= LDPE, 5=PP, 6=PS/EPS, 7= PC.

Magneet logo: staal

Het magneet logo op verpakkingen geeft aan dat de verpakking van staal gemaakt is. Met behulp van magneten kunnen metalen verpakkingen uit het rest afval gescheiden worden. Het logo is niet verplicht, en zegt niets over het aandeel gerecycled materiaal in de verpakking.

Milieukeur

Producten met Milieukeur hebben een lagere milieubelasting dan andere soortgelijke producten zonder milieukeurmerk. De lagere milieubelasting geldt voor de grondstoffen, energie- en watergebruik, schadelijke stoffen, verpakking en afval. Milieukeur stelt ook eisen op gebied van arbeidsomstandigheden in Nederland (zowel toezicht op de naleving van de wet als enkele bovenwettelijke eisen), dierenwelzijn, gewasbescherming, natuurbeheer en voedselveiligheid.

OK biobased

Ok Biobased staat op producten die (deels) bestaan uit hernieuwbare grondstoffen, zoals kunststof op basis van zetmeel, cellulose, of melkzuur. Het keurmerk zegt niets over de composteerbaarheid van het product. Het wordt gecontroleerd door een onafhankelijke organisatie.

OK compost

Een Belgisch keurmerk voor verpakkingen die na gebruik bij het GFT mogen worden afgedankt (vergelijkbaar met kiemplantlogo). Een onafhankelijke organisatie controleert of de verpakkingen aan de norm voldoen.

PEFC papier

PEFC is een internationaal keurmerk voor o.a. papieren verpakkingen. Tenminste zeventig procent van het PEFC-papier bestaat uit vezels van duurzaam hout. PEFC wordt onafhankelijk gecontroleerd.

Papier en karton

Het kringlooplogo papier en karton geeft aan dat de verpakking bij het oud papier kan. Het geeft niet aan dat de verpakking of het product gemaakt is van gerecycled papier.

Plastic Heroes

Verpakkingen met het Plastic Heroes logo zijn gemaakt van kunststof. Deze dienen te worden afgedankt in de plastic heroeszak of bak.

Weggooiwijzer

Dit hulpmiddel is (steeds meer) terug te vinden op verpakkingen. De logo’s verwijzen naar waar de onderdelen van de verpakking dienen te worden afgedankt.

Zwerfafval

Het zwerfafval logo geeft aan dat de verpakkingen niet op straat weg gegooid moeten worden, maar in de vuilnisbak thuis horen.