Deze website maakt gebruik van cookies.

Restafval

Afvalverbrandingsinstallaties verbranden het restafval. Dit levert energie op, die gebruikt wordt om elektriciteit op te wekken of voor stadsverwarming. Uit de zogeheten 'slakken' die overblijven na verbranding halen ze nog waardevolle materialen, zoals metalen. De rest wordt deels gebruikt bij de aanleg van wegen. Bij sommige installaties vindt voor verbranding nog scheiding van het afval plaats. Stoffen die elders goedkoper kunnen worden verwerkt, worden eruit gehaald, zoals zand, glas, ijzer en steen.