Deze website maakt gebruik van cookies.

Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor vezelvormige mineralen, die zeer schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn. Asbest kan vooral voorkomen in woningen die gebouwd zijn tussen 1945 en 1993. Gespecialiseerde bedrijven verwijderen asbest. Nu wordt asbest nog gestort op speciale stortplaatsen. Bedrijven ontwikkelen technieken om asbest bij hoge temperaturen onschadelijk te maken en er zelfs weer een geheel veilige bouwgrondstof van de maken. De kans is dan ook groot dat binnen 5 jaar het meeste asbest vernietigd en hergebruikt wordt.